Services

Navigation af services

Vores services: Et overblik

Her hos MYFLYRIGHT er vi eksperter i passagerrettigheder og fremsætter krav mod flyselskaber i forbindelse med følgende flyproblemer:

 • Uregelmæssigheder i forbindelse med flyvninger: I tilfælde af flyforsinkelse, flyaflysning eller nægtet boarding har du ret til en kompensation på mellem 250 € og 600 €.
 • Bagageproblemer: Hvis din kuffert bliver væk, ankommer for sent eller beskadiges på destinationen, kan du kræve op til 1 500 €.
 • Refundering af billetter: Hvis du annullerer din billet, kan du kræve de omkostninger, der kan refunderes, tilbage, hvilket kan være op til 70 % af den samlede billetpris.

Dette kapitel giver dig et overblik over betingelserne for at få erstatningskrav, deres omfang og de frister, der skal overholdes i forbindelse med kravsproceduren. Du kan finde mere detaljerede oplysninger samt vores brevskabelon til at fremsætte krav mod flyselskabet i det relevante kapitel, der svarer til din specifikke sag.

Desværre er de fleste passagerer ikke tilstrækkeligt opmærksomme på deres rettigheder i forbindelse med flyrejser. Kun en lille procentdel – ca. 5 % – er i stand til at gøre deres krav gældende på egen hånd. Flyselskaberne drager fordel af denne manglende viden og kan undgå at yde kompensation.

MYFLYRIGHT ønsker at sætte en stopper for denne uretfærdighed.

Ved hjælp af vores erstatningsberegner kan du hurtigt og gratis undersøge, om der er krav på erstatning i din sag, og i givet fald hvor høj erstatningen vil være. Du har derefter mulighed for at benytte vores tjenester til at fremsætte dit krav.

Hvis din sag godkendes af vores erstatningsberegner, er der to muligheder for at modtage din erstatning. Den ene mulighed er en håndhævelse af kravet, hvor det tager 4-10 uger, før erstatningen er overført til din konto, og hvor der opkræves et kommissionsgebyr på 25 % plus moms. I visse tilfælde er der mulighed for en øjeblikkelig udbetaling, hvor kompensationen sendes inden for 24 timer, efter at vi har modtaget den relevante dokumentation, der er nødvendig for dit krav. I disse tilfælde opkræves et provisionsgebyr på 35 % plus moms.

Flyforsinkelse

I tilfælde af en flyforsinkelse på 3 timer på destinationen

Aflysning af flyafgang

I tilfælde af et aflyst fly 14 dage før afrejse

Nægtet boarding

I tilfælde af overbooking/nægtet boarding

Forsinket/tabt bagage

I tilfælde af tabt, forsinket eller beskadiget bagage

Refundering af billetter

I tilfælde af et misset/ikke ombordstiget fly

Kompensation for afbrydelser af flyafgange

Der er en række faktorer, der kan forhindre dig i at nå frem til din destination som planlagt. Flyet kan blive forsinket eller aflyst, eller du kan blive nægtet boarding. Disse forstyrrelser er stressende oplevelser, som hurtigt kan ødelægge din rejse. Heldigvis er dine rettigheder beskyttet i sådanne tilfælde i henhold til EU’s forordning om passagerrettigheder (forordning (EF) nr. 261/2004), og du kan få kompensation for de gener, du har været udsat for.

Hvornår kan jeg gøre krav på flykompensation?

For at komme i betragtning til kompensation eller serviceydelser skal følgende krav være opfyldt:

 • Flyforsinkelse: Dit fly ankommer til destinationslufthavnen mindst 3 timer senere end planlagt.
 • Aflysning af flyrejse: Flyselskabet informerer dig om aflysningen mindre end 14 dage før den planlagte afrejsedato.
 • Nægtet boarding: Du har checket ind til tiden og har alle de nødvendige dokumenter til rejsen. Alligevel nægter flyselskabet dig boarding.

Bemærk: Disse krav er beskrevet i EU-forordning 261/2004 og gælder for alle flyvninger inden for EU og for alle udgående flyvninger fra EU. Den gælder også for alle flyvninger fra lande uden for EU, der lander i EU. I disse tilfælde skal det transporterende flyselskab dog have hovedkvarter i EU.

Flyforsinkelse

I tilfælde af en flyforsinkelse på 3 timer på destinationen

Aflysning af flyrejse


I tilfælde af et aflyst fly 14 dage før afrejse

Nægtet boarding

I tilfælde af overbooking/nægtet boarding

Bemærk venligst, at du i alle disse situationer kun er berettiget til at kræve kompensation, hvis uregelmæssigheden i flyvningen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Regler for flykompensation: Hvor meget kan jeg kræve?

Du kan få en erstatning på mellem 250 € og 600 €. Beløbet beregnes i forhold til flyveafstanden:

 • 600 € – for flyvninger over 3 500 km (uden for EU’s grænse).
 • 400 EUR – for flyvninger mellem 1 500 og 3 500 km (uden for EU’s grænser) og over 1 500 km (inden for EU).
 •  250 € – for flyvninger på op til 1 500 km (inden for EU).

Oversigt over kompensationsbeløbet i forhold til flyveafstanden:

Overbooking af fly - sager om nedsættelse af kompensation

Som det fremgår af ovenstående, har du også ret til kompensation, hvis du tager en alternativ flyvning, som flyselskabet tilbyder dig. De tidligere beskrevne betalingsbeløb vil dog blive reduceret med 50 %, hvis flyvningen falder inden for en bestemt periode.

Her er en tabel, der forklarer dette mere detaljeret:

Flyveafstand
Standard
kompensation
Reduktion med
50%, hvis forsinkelsen er
Kompensation efter
50 % nedsættelse
Op til 1 500 km
250 €
125 €
125 €
Mellem 1 500 – 3 500 km
400 €
3 timer eller mindre
200 €
Mere end 3 500 km
600 €
4 timer eller mindre
300 €

Du kan finde en brevskabelon til at gøre krav på uregelmæssigheder i forbindelse med flyrejser her:

EU's passagerrettigheder: Kræv yderligere services

Der er yderligere ydelser, som du har ret til, når du har oplevet et problem under en flyrejse. Selv med en ventetid på 2 timer skal flyselskabet give dig gratis måltider og forfriskninger samt 2 gratis telefonopkald, e-mails eller faxer.

I tilfælde af flyaflysning, nægtet boarding eller en forsinkelse på mindst 5 timer kan du vælge mellem et alternativt fly eller en refundering af billetprisen. Hvis flyafbrydelsen sker, mens rejsen allerede er i gang, har du også ret til gratis transport til din afrejselufthavn.

Hvis et alternativt fly afgår den næste dag, skal du tilbydes gratis overnatning og gratis transport fra og til lufthavnen. Nedenfor kan du se en oversigt over de ydelser og den kompensation, du er berettiget til.

Få op til 600 € i kompensation og din billet refunderet

Hvor høj er din kompensation?

Navigation af services

Krav

Fly

Vente periode

Gratis måltider

Op til 3 500 km

Fra 2 timer

Gratis måltider

Mere end 3 500 km

Fra 4 timer

Ret til alternativ transport

Ophævelse af kontrakten og tilbagebetaling af flybilletten

Alle fly

Fra 5 timer

Gratis overnatning på et hotel og transportomkostninger

Alle fly

4 timer eller mindre

Telekommunikation: 2 gratis telefonopkald, faxer eller e-mails

Måltider og forfriskninger

Indkvartering på hotel

Transport

EU's passagerrettigheder: Kræv yderligere tjenester

Selv om passagerernes rettigheder er de samme i alle EU-lande, varierer kravene i de forskellige lande. I Tyskland kan du på grundlag af 3 faktorer vælge, ved hvilken domstol du vil gøre dine rettigheder gældende:

 • I retten der hvor afgangsstedet er beliggende.
 • I retten der hvor flyvningens ankomststed er beliggende.
 • I retten, hvor flyselskabet har sit hovedsæde.

Det er vigtigt at kende den lovbestemte tidsfrist, der gælder for din sag. Den varierer i hele EU. I Tyskland har du f.eks. 3 år, og i Storbritannien har du 6 år til at fremsætte dit krav. Selv inden for disse tidsrammer er der variabler. I Tyskland begynder fristen ved udgangen af det år, hvor problemet med flyvningen fandt sted, mens fristen i Storbritannien begynder fra den dato, hvor problemet opstod.

Nedenstående tabel giver et overblik over de lovbestemte begrænsninger, der gælder i en række EU-lande:

Land
Forældelsesfrist
Sverige
10 år
Storbritannien
6 år
Frankrig
5 år
Spanien
5 år
Tyskland
3 år
Østrig
3 år
Rumænien
3 år
Italien
2 år
Belgien
1 år

Problemer med bagage: Krav om erstatning

Antallet af rejsende vokser eksponentielt, og som følge heraf er problemer under rejsen mere og mere almindelige, herunder problemer med bagagen.

Uanset hvilke problemer der måtte opstå under rejsen med din bagage, giver Montreal-konventionen dig ret til erstatning.

Forsinket/tabt bagage

I tilfælde af tabt, forsinket eller beskadiget bagage

Begrænsninger for kompensation af bagage

I henhold til Montreal-konventionen findes der erstatningskrav for internationale flyvninger mellem de kontraherende stater og indenlandske flyvninger inden for EU.

Bemærk dog, at passageren ikke kan kræve erstatning, hvis skaden skyldes selve bagagens beskaffenhed, hvis den havde en forudgående defekt, eller hvis passageren selv er skyld i bagagens beskadigelse, f.eks. ved forkert pakning af bagagen.

Hvor meget kan jeg kræve i kompensation for bagage?

I forbindelse med bagageproblemer gælder en fastsat maksimumsgrænse for kompensation. Denne grænse er på 1 131 SDR (særlige udbetalingsrettigheder). SDR er en kunstig valuta, der er oprettet af Den Internationale Valutafond for at lette omregningen til lokale valutaer. I skrivende stund svarer 1 SDR til ca. 1,24 EUR, og 1 131 SDR svarer til ca. 1 500 EUR. Det er underforstået, at dette beløb udbetales én gang pr. passager for indchecket bagage, uanset om bagagen deles med en anden person eller ej.

Denne kompensation udgør højst 1 500 EUR og skal dække:

 • Forsinket bagage: Udgifter til nødkøb, f.eks. undertøj eller hygiejneprodukter, der er købt i den periode, hvor bagagen var væk, er dækket. Du skal bevise alle dine udgifter, og du skal derfor gemme alle dine kvitteringer.
 • Beskadiget bagage: Udgifter til reparation eller den aktuelle værdi af bagage eller beskadiget indhold refunderes.
 • Mistet bagage: Udgifter til erstatningskøb og den mistede kufferts aktuelle værdi er dækket.

Få op til 1 500 € i kompensation

Ved forsinket eller bortkommet bagage skal du have kompensation for de genstande, som du havde brug for under dit ophold. Disse genstande må ikke overstige en samlet værdi på 1500 €.

Tabt / Mistet?

Op til 1 500

Tøj
Elektronik
Toiletsager

Frist for krav af din bagage

Når du fremsætter et krav i tilfælde af at din bagage er forsinket, bortkommet eller beskadiget, er det vigtigt at overholde de frister, der er fastsat i Montreal-konventionen, ellers mister du retten til erstatning.

 • Når bagage er forsinket, skal der sendes en skriftlig rapport til flyselskabet senest 21 dage efter modtagelsen af bagagen.
 • Hvis bagagen eller dens indhold er beskadiget, skal den skriftlige rapport sendes senest 7 dage efter modtagelsen af bagagen.
 • Når bagagen ikke er ankommet til destinationen efter 21 dage, betragtes den officielt som tabt. I dette tilfælde har passagererne 2 år fra flyets planlagte ankomstdato til at skrive en rapport til flyselskabet.

Oversigt over frister for krav vedrørende bagage i henhold til Montreal-konventionen

Bagageproblemer
Frist for indgivelse af krav
Bagageforsinkelse
Inden for 21 dage efter bagagens ankomst
Tab af bagage
Inden for 2 år efter flyvningens ankomst
Skader på bagagen
Inden for 7 dage efter modtagelse af bagagen

Du kan finde en brevskabelon til at gøre krav på uregelmæssigheder i forbindelse med flyrejser her:

Annuller din flybooking - refundering af billetten

I dag er det hurtigere og billigere end nogensinde at bestille en flyrejse. Det er derfor forståeligt, at der sker fejl, når man forsøger at købe den billige last minute-billet, eller at der kan opstå en uforudsigelig situation, som betyder, at man er nødt til at annullere sin flybillet. I dette tilfælde kan du få en del af billetprisen tilbage. Hvis du har brug for at annullere din flybillet, gælder BGB (den tyske borgerlige lovgivning) i Tyskland.

Betingelser for refundering af en flybillet

Når en passager bestiller en flyrejse, indgår vedkommende i det væsentlige en kontrakt med flyselskabet og har ret til at annullere sin reservation uden at skulle angive nogen grund. Uanset om du pludselig blev syg lige før afgang eller sad fast i en trafikprop på vej til lufthavnen, har du ret til en del af billetprisen, selv med såkaldte “ikke-refunderbare” billetter.

Refundering af billetter

I tilfælde af et misset/ikke ombordstiget fly

Refunderbare udgifter til annulleret flybillet

Den samlede pris for en flybillet består af flere dele, som skal angives enkeltvis. Nogle omkostninger kan altid refunderes, mens andre kan tilbageholdes af flyselskabet:

 • Skatter og gebyrer gælder ikke for ikke anvendte flyvninger og skal tilbagebetales fuldt ud til passageren.
 • Den faktiske billetpris og transaktionsgebyrer kan ikke altid refunderes.

Hvor meget er din kompensation for billetten?

For en ubrugt flybillet kan du kræve de refunderbare omkostninger tilbage, som flyselskabet aldrig har betalt, da du ikke har rejst. Dette kan udgøre op til 70 % af din samlede flybillet.

Aflysning af fly: Ansøgningsfrister

Fristen for at få refunderet skatter og gebyrer fra en annulleret flybillet varierer i EU. I Tyskland har du f.eks. 3 år til at gøre dit krav gældende.

Det kan være dyrt og tidskrævende at uafhængigt gøre krav og for at gøre processen lettere kan MYFLYRIGHT, eksperterne inden for rejserettigheder, føre din sag for dig. Ved at bruge vores tjenester kan du gøre krav gældende uden nogen økonomisk risiko, samtidig med at du sparer dig selv for den stress og de anstrengelser, der er forbundet med at håndtere flyselskabet.

Du kan finde en brevskabelon til at anmode om refundering af din billet her: